Tilgang til Nasjonalbibliotekets pliktavleverte materiale

Gjennom ditt lokale folkebibliotek kan du få digital tilgang til Nasjonalbibliotekets pliktavleverte materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Det er viktig å understreke at tilgangen gjelder forsknings- og dokumentasjonsformål.

For å få tilgang kreves personlig oppmøte i folkebiblioteket, samt at du logger på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinId. Søknaden godkjennes av folkebiblioteket. Tilgangen gjelder kun i folkebibliotekets lokaler og i 8 timer etter at den er aktivert.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets sider om personvern for behandling av personopplysninger.

Mer informasjon finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bilde av pc, telefon, notatblokk og kaffe på et bord. Foto av Andrew Neel fra Unsplash.
Photo by Andrew Neel on Unsplash
Translate »