Nye nettsider for folkebibliotekene i gamle Vestfold fylke

Vestfoldbibliotekene ble en mindre relevant betegnelse på bibliotekene i det gamle fylket etter nettopp fylkessammenslåingen. Nå går vi våre egne veier med nye nettsider for alle de gamle Vestfoldbibliotekene.

Gamle Vestfoldbibliotekene.no vil avvikles ved årsskifte 2020/2021.

Nettsidene vil deretter se ulike ut, men vi håper du vil stikke innom flere av dem og gjerne også bevege deg over gamle og nye kommunegrenser for spennende arrangement – når det igjen åpner for det 

Du vil nok finne mye av det samme innholdet, og vi håper du vil benytte deg av både inspirasjonssider og arrangementsoversikter, i tillegg til grunnleggende informasjon om bibliotekene, lokalene og mer faste tilbud og tjenester.

Vi sees på nye nettsteder, men på de samme bibliotekene, rundt i Vestfold (og Telemark) fylke! 😊

Følg med på bibliotekenes undersider for oppdateringer og lenker til nye nettsteder etter hvert som de lanseres!

logoVB
Bord stor
Translate »