Ny kommunestruktur i Vestfold

Nye og større kommuner etableres i Vestfold. På nettsidene våre vil det skje endringer i tråd med etableringen av de nye kommunene, avhengig av når bibliotekenes kataloger slås sammen. 

Bibliotekenhetene er like mange som før selv om de har annen kommune- og eventuelt også fylkestilhørighet.
Svelvik folkebibliotek har imidlertid allerede inngått et organisatorisk samarbeid med Drammensbiblioteket, og forsvinner dermed fra nettsiden Vestfoldbibliotekene.
Du finner nettsidene til Svelvik folkebibliotek her.

På kartet og i nedtrekksmenyen på hovedsiden vil du finne øvrige biblioteks åpningstider og kontaktinformasjon, akkurat som før 🙂

Les mer om kommunesammenslåingen her.

Kommuninndeling Vestfold 2020. Kart.
Kommuneinndeling i Vestfold fra 2020. Verk av Peter Fiskerstrand. Hentet fra Wikipedia.
Translate »