Det 76. norske bibliotekmøte

Bibliotekmøte lagt til Vestfold

Onsdag morgen, den 14. mars, er det offisiell åpning av Det 76. norske bibliotekmøte, som går over tre dager. Over 420 deltakere kommer til konferansen, som er knutepunktet der en hel sektor får faglig input og diskuterer politikk. Endelig ble det Vestfold sin tur til å være vertsfylke for Norsk bibliotekforenings landsmøte, et møte som ofte legges til de største byene i Norge siden det samler så mange deltakere når det arrangeres annethvert år.

Det faglige programmet gir deltakerne mulighet for å bli en racer i statistikk, lære om politisk påvirkning, e-bøker, meråpne bibliotek, barne- og ungdomslitteratur og mye, mye mer.  På åpningsmøtet kommer ekspert på kunnskapsbehandling og beslutningstaking David Snowden. Fellesmøtet torsdag har som tema «Fremtidens folkeopplysning» med direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. Høgskolen i Sørøst-Norge arrangerer fredagens fellesmøte «Kunnskap for fremtiden» med Nigel Spencer og Roger I. Dalseg som innledere.

Høgskolen i Sørøst-Norge, Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkeskommune samarbeider med Norsk bibliotekforening om Det 76. norske bibliotekmøte.

Bibliotekets plass i et levende demokrati

Leder i Norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide, er opptatt av biblioteket som en felles og gratis arena for alle når butikk, bank og post forsvinner. Dermed er biblioteket et viktig sted for framtidig by- og stedsutvikling i nye og større kommuner og regioner.
– Lik rett til den samme kunnskapen/informasjonen i bibliotekene er det som kjennetegner et levende demokrati, sier Schjeide.

Nyvalgt leder i NBF avdeling Vestfold, Katarina Einarsen Enne, ønsker å synliggjøre bredden og mangfoldet i bibliotektilbudet i Vestfold og hvilke samarbeidsplattformer som kan videreutvikles. Hun er opptatt av at alle skal ha lik tilgang til kunnskap og kultur. Folkehelse er ett av områdene som de ulike bibliotekene kan samarbeide om.

Mariann Schjeide. Foto.
Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening. Foto: Marit Brunstad.
Katarine Enne. Foto.
Katarina Einarsen Enne, leder i Norsk bibliotekforening avd. Vestfold. Foto: Martin Lundsvoll.
Translate »